Lajkonik

Stowarzyszenie „Lajkonik”

Zarząd

 

SKŁAD ZARZĄDU:

 1. Danuta Sanetra – prezes
 2. Barbara Juszkiewicz – skarbnik
 3. Antoni Gastoł – sekretarz

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

 1. Lucyna Barszcz – przewodnicząca
 2. Elżbieta Żarow – członek
 3. Piotr Dziwisz – członek

KOORDYNATORZY:

 1. Lucyna Barszcz – tańce
 2. Antoni Gastoł – szachy
 3. Mirosław Starzak – piłka halowa
 4. Zygmunt Brzeszcz – warcaby
 5. Stanisław Spólnik – biegi
 6. Danuta Sanetra – turystyka
 7. Barbara Juszkiewicz – turnusy rehabilitacyjne