Lajkonik

Stowarzyszenie „Lajkonik”

Informacje

UŚMIECH I REFLEKSJA W UTWORACH BRZECHWY, GAŁCZYŃSKIEGO I TUWIMA

Przegląd sceniczny seniorów i osób z niepełnosprawnością realizowany w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością”


Organizatorzy
• Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
• Stowarzyszenie „Lajkonik”
Uczestnicy
• grupy teatralne liczące maksymalnie 10 osób
Termin i miejsce
• 4 czerwiec 2019 roku w godz. 9.00 – 13.00 , Miejski Dzienny Dom
Pomocy Społecznej w Krakowie os. Szkolne 20
Program
• czas trwania programu – maksymalnie 10 minut, sposób prezentacji
dowolny (poezja, piosenka, scenki, pantomima itp)
Nagrody

• dyplomy, drobne upominki, jednodniowy wyjazd rekreacyjno-
turystyczny

Zgłoszenia
• zgłoszenia do dnia 30 kwietnia na adres danutasanetra@interia.pl lub w
sekretariacie MDDPS w Krakowie. W zgłoszeniu należy podać nazwę
grupy, tytuł i autora prezentowanych utworów, ilość osób łącznie z
obsługą.
O przyjęciu do przeglądu decyduje data zgłoszenia. Organizatorzy planują
udział 10-12 grup.

Stowarzyszenie „Lajkonik”             Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
Danuta Sanetra                                Antoni Wiatr