Lajkonik

Stowarzyszenie „Lajkonik”

Projekt „Od jednostki do grupy”

Stowarzyszenie  „LAJKONIK”

zaprasza rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi do udziału w projekcie „Od jednostki do grupy. Wzmacnianie więzi międzyludzkich wśród rodzin dzieci niepełnosprawnych.”

 

Zapraszamy:

• Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 2 – 10 lat

• Rodzeństwo poniżej 10 roku życia

• Rodziców

 

Proponujemy:

 1. Zajęcia integracyjno – terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzeństwa
 2. Warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet
 3. Warsztaty wychowawcze i porady indywidualne dla rodziców
 4. Warsztaty autoprezentacji prowadzone przez psychologa, wizażystkę i fotografa
 5. Warsztaty taneczne, jogi, relaksacyjne
 6. Profesjonalną opiekę nad dziećmi podczas zajęć dla rodziców
 7. Obiad i poczęstunek dla wszystkich uczestników

 

Co daje udział w projekcie:

 1. Możliwość nawiązania nowych znajomości z ludźmi w podobnej sytuacji życiowej
 2. Ciekawy, twórczy i niebanalny sposób wspólnego spędzenia czasu
 3. Odkrywanie i rozwijanie nowych umiejętności w ramach zajęć prowadzonych przez doświadczonych specjalistów – psychologów, terapeutów i trenerów

 

Gdzie i kiedy:

 1. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w Samorządowym Przedszkolu nr 104 na Os. Hutniczym 14
 2. Terminy zajęć: 27-28.10, 17-18.11, 24-25.11 i 15-16.12.2012 (w soboty – zajęcia dla mam i dzieci, w niedziele – dla całych rodzin)

 

Koszt udziału w projekcie:

 1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny pod warunkiem obecności na wszystkich zajęciach
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

 

Zapisy i informacje:

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2012 r. :

 1. pod numerem tel. 698 001 104
 2.  na adres e-mail: projekt.lajkonik@gmail.com

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej tutaj. Wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności prosimy przesłać pocztą na adres: ul. Bandtkiego 19, 30-129 Kraków. Ilość miejsc ograniczona.

Do 5 października 2012 r. na stronie internetowej zostanie umieszczona lista osób przyjętych do udziału w projekcie.

 

Ramowy plan zajęć:

SOBOTA:

Dzieci: 10.00 – 14.00 zajęcia terapeutyczno – integracyjne 15.00 – 18.00 zajęcia terapeutyczno – integracyjne

Mamy: 10.00 – 11.30 joga (prosimy przynieść wygodny strój do ćwiczeń) 11.30 – 14.00 warsztaty rozwoju osobistego 15.00 – 16.30 warsztaty rozwoju osobistego 16.30 – 18.00 warsztaty taneczne/relaksacja

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

NIEDZIELA:

9.00 – 10.30 Porady indywidualne dla rodziców* (dzieci w tym czasie znajdują się pod opieką wolontariuszy)

10.30 – 13.30 Dzieci: zabawy ruchowe, muzyczne, plastyczne itd. Rodzice: Warsztaty umiejętności wychowawczych i radzenia sobie w trudnych sytuacjach

13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa

14.30 – 16.00 Porady indywidualne dla rodziców* (dzieci w tym czasie znajdują się pod opieką wolontariuszy)

*Każda rodzina ma możliwość uczestniczenia w poradnictwie indywidualnym w wymiarze 1,5 godziny.

NIEDZIELA 16.12.2012. 10.00 – 16.00 (13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa) Mamy: Warsztaty autoprezentacji prowadzone przez psychologa, wizażystkę i fotografa Ojcowie i dzieci: Wspólne zajęcia integracyjne

 

Informacje o prowadzących zajęcia:

mgr Anna Paszek – absolwentka psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej – rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, Studium Psychoterapii Młodzieży, a także liczne kursy z zakresu pracy indywidualnej i grupowej w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi w Krakowie Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju, pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży i Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin. Zajmuje się psychoterapią dzieci, młodzieży i dorosłych, interwencją kryzysową i poradnictwem wychowawczym. Jest autorką projektów łączących cele szkoleniowe i terapeutyczne, programów profilaktycznych dla młodzieży,  współautorką realizowanego przez Towarzystwo Interwencji Kryzysowej projektu „Kotwica” i podręcznika dla służb penitencjarnych. Współpracowała min. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Ministerstwem Sprawiedliwości, WYG International, a obecnie min. z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego i Małopolskim Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Kangur”.

mgr Barbara Sanetra – Absolwentka psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada uprawnienia pedagogiczne, ukończyła kursy kwalifikacyjne z tyflopedagogiki (pedagogiki niewidomych i słabo widzących) oraz oligofrenopedagogiki (pedagogiki upośledzonych umysłowo), a także dwuletni kurs Systemowej Terapii Rodzin. Posiada uprawnienia do diagnozy dzieci za pomocą Monachijskiej Funcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. Była także uczestniczką kursu „Metoda Marii Montessori w przedszkolu”. Uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego. Od 2004 roku nieustannie pracuje z dziećmi zdrowymi oraz niepełnosprawnymi, m. in. jako nauczyciel wspomagający w przedszkolnych grupach integracyjnych oraz specjalnych i jako psycholog-terapeuta w przedszkolach i poradni psychologicznej.

Dodatkowe informacje na temat kryteriów rekrutacji do projektu: Informujemy, że pierwszeństwo w przyznaniu miejsca mają osoby:

 1. Z dzieckiem niewidomym lub słabowidzącym (zgodnie ze statutem Oferenta)
 2.  Pozostające bez pracy
 3. Z rodzeństwem do 6 roku życia

Kryteria te ułożone są zgodnie z hierarchią ważności, co oznacza, że kryterium 1 jest nadrzędne wobec  2 i 3, a  2 wobec 3

http://www.krakow.pl/

http://www.ngo.krakow.pl/