Lajkonik

Stowarzyszenie „Lajkonik”

Budujemy gminę Wawel

basicECORYSmewa[1]

Projekt Budujemy Gminę Wawel dofinansowany w ramach funduszu dla organizacji pozarządowych grantu blokowego szwajcarsko – polskiego programu współpracy.

 

Obszar tematyczny projektu:

Edukacja obywatelska

 

Cele i zakres  projektu:
Celem projektu jest wzrost aktywności obywatelskiej i zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej osób niewidomych i niedowidzących oraz osób starszych w Małopolsce. Cel ten zamierzamy osiągnąć przez realizację cyklu działań edukacyjnych, doradczych, poradniczych, których ukoronowaniem będą 14 dniowe warsztaty obywatelskie w innowacyjnej formule. Uczestnicy będą tworzyć wirtualną Gminę Wawel powołają sołectwa, utworzą NGO, będą określać potrzeby społeczności wawelskiej, wybierać władze gminy , uczestniczyć w posiedzeniu wybranej Rady Gminy, tworzyć budżet i dokonywać jego korekt. Aby gra symulacyjna była możliwie zbliżona  do rzeczywistości obywatele Gminy Wawel otrzymają dowody osobiste, użyją wirtualnych pieniędzy ( wawele), będą płacić podatki. Planujemy 3 edycje warsztatów, w których weźmie udział łącznie 90 osób niewidomych i niedowidzących oraz 90 seniorów asystujących niepełnosprawnym wzrokowo w ramach wolontariatu. Projekt zakończy konferencja podsumowująca gdzie wygłoszone zostaną referaty na temat dobrych praktyk, współpracy Urzędu  Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz zaprezentowany reportaż z warsztatów.

 

Odbiorcy projektu:

Beneficjentami projektu są osoby niewidome i słabo widzące oraz osoby w wieku 50+ mieszkające w Małopolsce

 

Harmonogram realizacji projektu:

  1. Przygotowanie projektu i koordynacja  IX 2012 -10.2013
  2. Kampania promocyjna projektu  IX 2012 – 10.2013
  3. Rekrutacja uczestników warsztatów „Gmina Wawel” oraz szkolenia dla przyszłych asystentów – wolontariuszy osoby niewidomej i słabo widzącej  X-XII 2012
  4. Szkolenie dla nowych wolontariuszy – asystentów  I – III 2013
  5. Warsztaty dla moderatorów I –III 2013
  6. Warsztaty Gmina Wawel  IV –VI 2013
  7. Podsumowanie i ewaluacja projektu VII –IX 2013
  8. Konferencja podsumowująca w Krakowie X 2013

 

Korzyści związane z realizacją projektu:

Efektem długofalowym projektu będzie wolontariat seniorów, którzy asystując niewidomym i słabo widzącym, oprócz pomocy w bieżących sprawach życiowych, będą motywować ich również do aktywności obywatelskiej i społecznej. Ważnym efektem projektu będzie również stworzenie trwałych mechanizmów angażowania środowiska osób z dysfunkcją wzroku oraz pełnosprawnych seniorów w sprawy ich społeczności lokalnej. Spodziewamy się również dalszego rozwoju sieci wolontariuszy – asystentów przynajmniej w dwóch ośrodkach w Małopolsce w Krakowie i Tarnowie jak również wzrostu zainteresowania wolontariatem zarówno wśród osób z dysfunkcją wzroku jak i pełnosprawnych seniorów.

Partnerzy projektu:

Tarnowskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych Słabowidzących „Pogórze” , 33-100 Tarnów, ul. Paderewskiego 3b/26

Gmina Kraków, Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3/5, Kraków