Lajkonik

Stowarzyszenie „Lajkonik”

Informacje

PIELGRZYMKA SENIORÓW do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich

– największego na Śląsku miejsca pielgrzymkowego związanego z kultem maryjnym.

27 listopad 2018 rok

Wyjazd 27.11.2018 godz. 7.30 z pętli autobusowej Krowodrza Górka
Program pielgrzymki:
godz. 9.30 – przyjazd do Sanktuarium
godz. 10.00 – msza święta
godz.11.00 – zwiedzanie muzeum i kalwarii piekarskiej
godz. 13.30 – obiad
godz. 16.30 – 17.00 – powrót do Krakowa
Koszt wyjazdu – 40 zł obejmuje:
– transport,
– obiad w Domu Pielgrzyma,
– organizację.
Zgłoszenia wraz z wpłatą w biurze Stowarzyszenia ul. Armii Krajowej 95 pok.2,
Danuta Sanetra – telefon 695 182 810