Lajkonik

Stowarzyszenie „Lajkonik”

Informacje

ORAVICE 25 STYCZEŃ 2018 ROKU

Stowarzyszenie „Lajkonik” zaprasza na zimową wyprawę na źródła termalne lub zdrowotny spacer do Oravic. Wyjazd o godz. 7.30 z ulicy Bronowickiej ( róg Bronowickiej i Rydla).
Koszt 30,00 zł
Zgłoszenia wraz z wpłatami w biurze Stowarzyszenia ul. Bandtkiego 19 tel. 12
637 29 44 w. 202