Lajkonik

Stowarzyszenie „Lajkonik”

Informacje

„MYŚMY WCIĄŻ DO NIEPODLEGŁEJ SZLI…” Część II

„Seniorzy w hołdzie Powstania Warszawskiego”

Komunikat organizacyjny

W imieniu „Stowarzyszenia Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym imieniem Papieża Jana Pawła II”, „Stowarzyszenia Lajkonik” i Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie mamy zaszczyt zaprosić grupy sceniczne do udziału w przeglądzie scenicznym poświęconym twórczości walczącej w czasie II wojny światowej, szczególnie podczas Powstania Warszawskiego i Warszawy.


Celem przeglądu jest poznanie klimatu i atmosfery tamtych trudnych wojennych lat. Zamierzamy osiągnąć w/w cel poprzez prezentację twórczości ulicznej (satyra, piosenki) jak i tej szalenie ambitnej (np. poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego). Prezentacja poszczególnych programów poprzedzona zostanie kilku zdaniowym komentarzem.

Aby maksymalnie zbliżyć się do zakładanego celu organizatorzy przygotowali dla zainteresowanych udziałem grup niezbędne materiały. Opiekunowie lub instruktorzy proszeni są o szybki kontakt (dane na końcu komunikatu)
z organizatorami w celu dokonania wyboru materiałów. Taki sposób doboru tekstów i piosenek wykluczy ryzyko powtórek, zapewni prezentację większości tekstów i oczywiście uatrakcyjni imprezę.

Przegląd odbędzie się w dniach 27 i 28 sierpnia 2018 roku w godzinach 10.00 – 13.00
w Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy os. Szkolnym 20.

Organizatorzy planują udział 10 grup scenicznych ( grupa może liczyć maksymalnie 12 osób). Czas do dyspozycji każdej grupy to 15 minut. Wskazane jest, aby każda grupa zaprezentowała wybraną przez siebie piosenkę, satyrę i wiersz K. K. Baczyńskiego. Ze względu na szacunek i pamięć oraz bohaterstwo Warszawy wskazane by było, aby wybrane teksty były opanowane pamięciowo (proszę to potraktować jako trening pamięci).
Udział w przeglądzie premiowany będzie, oprócz okolicznościowych dyplomów, jednodniowym wyjazdem do Muzeum Powstania Warszawskiego. Najlepszy program przeglądu zostanie zaprezentowany na finałowym koncercie „Myśmy wciąż do Niepodległej szli…”, który odbędzie się 2 października 2018 roku w Nowohuckim
Centrum Kultury.

Serdecznie zapraszamy grupy do udziału. Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2018 roku lub po wyczerpaniu miejsc.
Odbiór materiałów do prezentacji ( po wcześniejszym telefonicznym kontakcie):
Danuta Sanetra tel. 695 182 810, mail: danutasanetra@interia.pl

Antoni Wiatr, Danuta Sanetra