Lajkonik

Stowarzyszenie „Lajkonik”

Kontakt

Stowarzyszenie
„LAJKONIK”
30-129 Kraków
ul. Bandkiego 19
REGON: 351416421
NIP: 677-20- 62-524

Numer konta ING Bank Śląski oddział/Kraków
numer 63 1050 1445 1000 0023 2364 8267

KRS 0000158232

Numery telefonu /012/ 637 29 44 wew. 202
oraz 273

Strona WWW www.kslajkonik.pl
Danuta Sanetra + 48 695 182 810
e-mail: danutasanetra@interia.pl
Barbara Juszkiewicz +48 535 538 450
e-mail: ester@strusiowo.pl