Lajkonik

Stowarzyszenie „Lajkonik”

Klub Integracyjny Niewidomego Seniora

Klub Integracyjny Niewidomego Seniora prowadzony wspólnie z Miejskim Dziennym Domem Pomocy
Społecznej zaprasza na spotkania klubowe w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 16.00.