Lajkonik

Stowarzyszenie „Lajkonik”

Informacje

CHODNIK W KORONIE DRZEW – SŁOWACJA

02 MAJA 2018 ROK

Zapraszamy na jednodniowy wyjazd do nowej atrakcji turystycznej Słowacji ( 12
km od polskiej granicy). Wyjazd o godz. 7.30 z przystanku przy ulicy Rydla
i Bronowickiej.
Koszt
• 30 zł ( transport i ubezpieczenie)
• 6, 5 euro bilet wstępu
Zgłoszenia wraz z wpłatą 30 zł w biurze „Lajkonika” do wyczerpania miejsc.